• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Zaštitnik prava pacijenata

 

 

Postavite pitanje – zatražite mišljenje, savet ili informaciju o svojim pravima.

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata.

Kancelarija zaštitnika prava osiguranih lica nalazi se u Kliničkom centru Niš, u prizemlju zgrade „Meding“ – a, ul. Bulevar dr Zorana Đinđića 48.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.
Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i Zdravstvenoj inspekciji u Nišu, Ul.Strahinjića Bana BB 18000 Niš.

 

Napomene:
 • Anonimni prigovori se ne evidentiraju;
 • Prigivor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice;
 • Odgovor se dotavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana;
 • Prigovor i odgovor kucaju se u dva primerka;
 • Predmet prigovora, tj.razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
 • Zaštitnik prava pacijenata odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava;
 • Ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, i time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenata – to se konstatuje u odgovoru na prigovor;
 • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Zdravstvenoj inspekciji grada Niša, ili Ministarstvu zdravlja Republike Srbije;
 • Blanko obrazac Prigovora možete preuzeti OVDE.