• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Uprava

Direktor Instituta

Prof. dr sci. med. Marina Deljanin Ilić

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
Mr sci.med dr Bojan Ilić

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost
Doc. dr sci.med. Sonja Stojanović

Glavna sestra Instituta
Ljiljana Tančić, VMS

Šef odeljenja za finansijske i pravne poslove
Jadranka Miljković

Načelnik odeljenja za investiciono-tehničko održavanje objekata i opreme
Goran Savić dipl. inž. elektronike

Sekretarica direktora
Dušica  Rajković