• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Ultrazvuk srca (Eho)

Ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca) se zakazuje svakog radnog dana od 09:00č do 14:30č lično na odeljenju kardiovaskularne dijagnostike u Institutu Niška Banja, stacionar Radon (III sprat, soba 302) ili telefonskim pozivom na sledeće brojeve: 018/502260 ili 018/502207.
Za zakazivanje je potrebno dati svoje lične podatke i broj telefona, kao i ime interniste, odnosno kardiologa koji indikuje ovaj pregled.

Pacijent dobija termin ehokardiografskog pregleda.
Neosigurana lica, lica bez overenog uputa i osigurana lica koja žele pregled mimo liste čekanja, na sopstveni zahtev, mogu ostvariti pregled o sopstvenom trošku, bez mogućnosti za refundaciju sredstava od nadležnog fonda.

Zakazanog dana treba da se javite na šalter odeljenja kardiovaskularne dijagnostike u Institutu Niška Banja, stacionar Radon (III sprat), 15 minuta pre zakazanog termina.

 

Prilikom dolaska na pregled sa sobom poneti:

 1. overenu zdravstvenu knjižicu;
 2. ličnu kartu;
 3. izveštaj kardiologa ili interniste koji traži pregled;
 4. overen uput od lekara opšte prakse;
 5. predhodni EHO i medicinsku dokumentaciju(ukoliko poseduje).

Pre ulaska u EHO kabinet neophodno je da pacijenti isključe mobilne telefone.

Pregled se radi u ležećem položaju, pacijent je skinut do pojasa, između sonde i tela pacijenta se nanosi vodeni gel. Sonda se postavlja na određene delove grudnog koša u tzv. akustične prozore. Pregled je bezbolan i nije štetan po ljudski organizam tj. bez dokazanih štetnih bioloških efekata i zahteva veliko strpljenje kako ispitivača tako i pacijenta. Prosečno vreme trajanja pregleda je do 30 min.

Nalaz se izdaje odmah nakon pregleda.