• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Spisak lekara Instituta

  1.  Deljanin Ilić Marina, subspecijalista kardiolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu
  2.  Tasić Ivan, specijalista interne medicine , vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu
  3.  Đorđević Dragan, specijalista interne medicine, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  4.  Stamenković Bojana, specijalista interne medicine, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  5.  Stojanović Sonja, specijalista interne medicine, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  6.  Stoičkov Viktor, specijalista interne medicine, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  7.  Živković Valentina, subspecijalista reuamtolog, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  8.  Petrović Dejan, specijalista interne medicine, docent  Medicinskog fakulteta u Nišu
  9.  Jovanović Jelena, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog, doktor medicinskih nauka
10.  Filipov Rozita, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor medicinskih nauka
11.  Dimitrijević Irena, specijalista fizikalne medicine i rehabillitacije, doktor medicinskih nauka
12.  Stojanović  Sanja, lekar na specijalizaciji iz interne medicine, doktor medicinskih nauka
13.  Ilić Bojan, specijalista interne medicine, magistar kardiologije
14.  Marinković Dragan, specijalista interne, magistar kardiologije
15.  Lović Milan,  specijalista interne medicine, magistar kardiologije
16.  Krstić Ivana, specijalista interne medicine, magistar kardiologije
17.  Nedović Jovan, specijalista interne medicine, magistar reumatologije
18.  Marković Katarina, specijalista fizikalne medicine i rehabillitacije, magistar fizkalne medicine i rehabilitacije, primarijus
19.  Božilov Slađana, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatolog, primarijus
20.  Šljivić Milan,  specijalista interne medicine, primarijus
21.  Karadžić  Mirjana, specijalista fizikalne medicine i rehabillitacije, magistar fizkalne medicine i rehabilitacije, primarijus
22.  Nikolić Ljubiša, specijalista interne medicine, primarijus
23.  Nikolić-Pavlović  Ivana,  specijalista interne medicine, magistar kardiologije, primarijus
24.  Kostić Svetlana, specijalista interne medicine, magistar kardiologije, primarijus
25.  Ilić Vladimir,  specijalista interne medicine, primarijus
26.  Simić Snežana, specijalista interne medicine
27.  Andonov Stanoje, specijalista interne medicine
28.  Mitić Valentina, specijalista interne medicine
29.  Ignjatović  Sonja, specijalista interne medicine
30.  Simonović Dejan, specijalista interne medicine
31.  Šarić Sandra, specijalista interne medicine
32.  Aleksić Ivana, specijalista interne medicine
33.  Sekulović Marija, specijalista interne medicine
34.  Kozomara Slavica, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije
35.  Mladenović  Mirjana, specijalista fizikalne medicine i rehabillitacije
36.  Stoičkov Milena, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije
37.  Mitić Slaviša, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije
38.  Stančulović Saša, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije
39.  Dimitrijević Violeta, specijalista fizikalne medicine i rehabillitacije
40.  Stojanović Nenad, specijalista ortopedske hirurgije
41.  Đorđević  Rista, specijalista ortopedske hirurgije
42.  Matović Zoran, specijalista ortopedske hirurgije
43.  Branković Bratislav, specijalista anesteziolog
44.  Đukanović Tatjana, specijalista neurologije
45.  Stojković Jelena, specijlasta kliničke biohemije
46.  Pajić Aleksandar, specijalista radiologije
47.  Stankov Jasmina, specijalista radiologije
48.  Dimić Novica, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
49.  Cvetković  Jovana, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
50.  Stojanović Milovan, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
51.  Jocić Jasmina, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
52.  Prolović Ljiljana, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
53.  Šarac Miljana, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
54.  Gaćinović Marija, lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
55.  Nikolić Marko, lekar na specijalizaciji iz anesteziologije
56.  Vuković Aleksa, lekar
57.  Jolović Jelena, lekar
58.  Nešović Pavle, lekar