• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Služba ortopedije

Odeljenje ortopedije sa smeštajnim kapacitetom 40 postelja  30 za matičnu, nišku filijlu, 5 za ostale i 5 za terapiju bola  može godišnje da  ostvari 7003 b.o. dana i lečenje 736 bolesnika sa prosečnom dužinom lečenja 10 dana. Sa područja niške filijale 6003 b.o. dana i lečenje 663 pacijenta i sa područja ostalih filijala 700 b.o. dana i 173 bolesnika. Od ukupnog broja b.o. dana na intezivnoj nezi može se ostvariti 1862 b.o. dana i 773 bolesnika, na poluintezivnoj 3283 b.o. dana i 253 bolesnika i na opštoj 1858 b.o. dana i 11 bolesnika. Za terapiju bola postoje 5 kreveta  u kojima mogu da se leče 110 bolesnika  po tipu opšte nege i ostvare 1186 bolesničkih dana. 

Operacioni  blok

 U službi za ortopediju radi moderno opremljena operaciona sala i izvode se operacije:

 • Ugradnje veštačkih zglobova kuka cementnog i bescementnog tipa;
 • Veštačkih zglobova kolena;
 • Hirurgija reumatizma;
 • Korektivne ortopedske operacije;
 • Miniinvanzivne hirurške intervencije – artroskopije kolena;
 • Artroskopske ligamentoplastike (miniinvazivne);
 • Artoskopske sinoviektomie (miniinvanzivne).

 

 

    

 

Operaciona sala je opremljena:

 • savremenim artroskopom za miniinvazivne procedure sa šejverom i artropumpom;
 • savremenim pneumatskim setom za obradu kostiju;
 • savremenim autoklavom za standardnu i brzu sterilizaciju;
 • savremenim aparatima za suvu sterilizaciju;
 • aparatom za anesteziju Fabius;
 • monitorom za praćene vitalnih parametara GAMA;
 • defibrilatorom;
 • monitorom za praćenje koncentracije anestetika za vreme anestezije  VAMOS;
 • neurostimulatorom za regionalne anestezije;
 • infuzionim pumpama za precizno doziranje lekova.

 

 

 

Za izvođenje hirurških intervencija na raspolaganju operatorima su: opšta anestezija, spinalna anestezija, periduralna anestezija i periferni blokovi.

U pripremi bolesnika, koji često pored osnovne bolesti koja se hirurški leči imaju i dosta drugih pratećih bolesti ( bolesti srca, bubrega, pluća, endokrine bolesti i dr.) na raspolaganju stoji savremena laboratoratorija, kompletna neinvazivna dijagnostika kardiologije,  MRI i druge savremene dijagnostičke procedure, kao i konsultativni i konzilijarni pregledi lekara svih specijalnosti u Institutu.

Posebna pogodnost za hiruruško lečenje je što u sastavu Institiuta posluje i odeljenje za rehabilitaciju tako da pacijent može da dobije kompletnu uslugu od dijagnostike preko kvalitetne i komletne preoperativne pripreme do kvalitetne operacije i rehabilitacije i to sve na jednom mestu.

U okviru službe za ortopediju postoji i stacionarni deo za terapiju bola i kabinet za terapiju hroničnog benignog bola.

Terapijom bola su obuhvaćeni bolesnici sa hroničnim benignim bolom, koji zbog jakih i dugotrajnih bolova imaju velike patnje i ne mogu da obavljaju osnovne životne aktivnosti; bol se u tom slučaju  više ne smatra samo simptomom nekog oboljenja, već postaje bolest za sebe. Metode za savladavanje bola takođe se usavršavaju. Za uporan hronični bol lečenje isključivo lekovima često nije najbolje rešenje tako da se u Institutu primenjuje sveobuhvatni, odnosno multidisciplinarni pristup koji pored lekova, terapijskih lokalnih anestezija, podrazumeva i aktivno učešće pacijenta u lečenju kroz fizičke vežbe, tehnike opuštanja i promene ponašanja, odnosno promene u režimu života koje mogu da doprinesu suzbijanju bola i to bez ozbiljnijih neželjenih dejstava.