• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Politika kvaliteta

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa za stanovnike sa teritorije Republike Srbije, odgovara izazovima današnjeg vremena i sledi reforme zdravstvenog sistema Republike Srbije. Ova zdravstvena zaštita je zasnovana na najboljim dokazima iz prakse i istraživanja, i u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima. Mi smo zdravstvena ustanova koja prihvata sve izazove tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite, kreiramo i implementiramo inovativna rešenja, čijom realizacijom želimo da potvrdimo kvalitet naših usluga. U skladu sa našim opredeljenjem, vršimo kontinuiranu edukaciju, usvajanje novih veština i znanja kod svih zaposlenih. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš služi i kao obrazovna i naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu.

  
                 
     
       

Politika kvaliteta Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" , Niš je da svoju vrednost iskazuje kroz kreativnost, kompetentnost, transparentnost, inovativnost, timski rad, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijih zdravstvenih usluga. Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbedne i sigurne zdravstvene zaštite koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu korisnika. Cilj je stvaranje moderne bolnice, okrenute pacijentu, sa visokim kvalitetom zdravstvenih usluga, uvođenje novih, savremeniih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

 

Politika kvaliteta bezbednosti hrane u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”

Insitutut primenjuje HACCP sistem prema Codex alimetarijusu CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 kako bi osigurao da hrana bude bezbedna za upotrebu i traženog kvaliteta. Na najekonomičniji način se upravlja sredstvima i zalihama hrane. Zato su dobavljači hrane provereni, pouzdani, stabilnog kvaliteta, brzi i tačni u preuzetim rokovima isporuke. Zaposleni koji rade sa hranom su u potpunosti obučeni, kvalifikovani, sposobni i motivisani za pripremu hrane prema svim zahtevima kvaliteta hrane. Radi osiguranja da korisnici Instituta uvek dobijaju bezbednu i kvalitetnu hranu prati se zakonska regulativa, najnovija saznanja, dobra proizvođačka praksa, dobra higijensnka praksa i standardi iz oblasti pripreme hrane.