• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Organizacija i oprema

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja čine Klinika za kardiologiju, Klinika za reumatologiju,  Klinika za rehabilitaciju, Služba za ortopediju  i Zajedničke službe.

Raspoložive kapacitete u stacionarnom, ambulantno-polikliničkom delu Instituta i kabinetima opslužuje ukupno 366 radnika (186 medicinskih i 180 nemedicinskih). U strukturi zaposlenih sa visokom školskom spremom je 68 radnika: 54 medicinskih i 14 nemedicinskih radnika. Od ukupnog broja medicinskih radnika 12 je doktora medicinskih nauka, odnosno predavača u nastavi (profesori, docenti i asistenti), lekara specijalista je 43 (specijalisti interne medicine, ortopedije, fizikalne medicine, anesteziologije, neurologije i radiologije) od kojih je magistara 6 i primarijusa 7, lekara opšte medicine je 9, na specijalizaciji je 7 i jedan zdravstveni saradnik - defektolog.

Klinika za reumatologiju – načelnik Ass.dr Jovan Nedović :

 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede;
 • Odsek za poluintezivno lečenje i negu;
 • Odsek za dijagnostiku:
  • Kabinet za denzitometriju;
  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku;
  • Kabinet za kapilaroskopiju;
  • Kabinet za dijagnostičku i terapijsku punkciju zglobova i kontrolu bolesti MT;
  • Kabinet za MRA perifernih zglobova i RO dijagnostiku;

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti – šef kardiologije Mr sci. med. Bojan Ilić :

 • Odsek za zbrinjavanje urgentnih stanja;
 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede;
 • Odsek za kardiovaskularnu dijagnostiku;
 • Odsek za intezivno lečenje i negu – koronarna jedinica;
 • Odsek za poluintezivno lečenje i negu;
 • Odsek za standardno lečenje;
 • Kabinet za arterijsku hipertenziju – Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Prof dr Ivan Tasić;
 • Kabinet za lipide.

 

Služba za ortopediju – načelnik dr Nenad Stojanović:

 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede;
 • Odsek za intezivno lečenje i negu;
 • Odsek za standardno lečenje;
 • Operativni odsek;
 • Kabinet za minimalno invazivnu hirurgiju;
 • Kabinet za terapiju bola.

 

Klinika za rehabilitaciju:

 • Odsek za specijalističko konsultativne pregledeč
 • Odeljenje A za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika –  šef odeljenja Doc. dr sci. med. Dragan Đorđević;
 • Odeljenje B za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Prim. mr sci. med. Ivana Nikolić-Pavlović;
 • Odeljenje C za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Prof. dr Ivan Tasić;
 • Odeljenje D za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Dr sci. med. Dejan Petrović;
 • Odeljenje E za rehabilitaciju neuroloških, traumatoloških, reumatoloških pacijaenata i postoperativnih stanja – načelnik dr Slavica Kozomara.

 


Zajedničke službe sastoje se od sledećih odeljenja:

 • Informacione tehnologije – administrator sistema: dipl. ing. Branislav Karadžić;
 • Odeljenje za pravne kadrovske i opšte poslove;
 • Odeljenje finansijskih poslova;
 • Odeljenje za komercijalne poslove – šef: Bojan Gavrilović.
 • Služba za tehničke i druge slične poslove:
  • Odeljenje ishrane i ugostiteljstva – rukovodilac: Igor Manojlović;
  • Odeljenje za investiciono – tehničko održavanje objekata i opreme – načelnik Goran Savić, dipl. inž. el.


Oprema

U okviru Instituta se nalazi i najsavremenija biohemijska laboratorija u kojoj se obavljaju sve hematološke i biohemijske analize. Najsavremenija nova oprema omogućava tretman bolesnika po svim najvišim svetskim kriterijumima.

     
     

Posedujemo  najsavremeniju opremu za lečenje i dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti, reumatoloških bolesti : tri aparata za ehokardiografiju, monitoring sistem za praćenje bolesnika u koronarnoj jedinici, dva denzitometra, digitalni rendgen i opremu za ortopedsku hirušku salu i niz aparata za fizikalnu terapiju.

     

Jedna smo od retkih zdravstvenih ustanova koja ima razvijen Medicinski informacioni sistem sa digitalnom istorijom bolesti, koji je u funkciji od 2006. godine. MIS beleži sve događaje vezane za pacijente u realnom vremenu od njegovog dolaska do odlaska iz Instituta. Protokoli su zamenjeni elektronskim, a svi izveštaji iz ambulanti generišu se iz MIS-a, uz mogućnost praćenje hronologije lečenja.

     

Na osnovu podataka o medicinskim uslugama, lekovima i sanitetskom materijalu unetih u MIS vrši se automatsko generisanje elektronske fakture. Normalno funkcionisanje  MIS-a omogućeno je u sva šest objekta Instituta zahvaljujući savremenoj komunikacionoj opremi. U sistemu je više od 100 računara.
Evidencija opreme, održavanje i rukovanje opremom usklađeno je sa ISO 9000 standardom, uvedenim 2009. godine.