• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno deluje rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Cena bolesničkog dana obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu bolesničkog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu bolesničkog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Organizacija i oprema

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ čine Klinika za kardiologiju, Klinika za reumatologiju,  Klinika za rehabilitaciju, Služba za ortopediju  i Zajedničke službe.

Raspoložive kapacitete u stacionarnom, ambulantnopolikliničkom delu Instituta i kabinetima opslužuje ukupno 432 radnika (258 medicinskih i 174 nemedicinskih). U strukturi zaposlenih sa visokom školskom spremom je 78 radnika: 65 medicinskih i 13 nemedicinskih radnika. Od ukupnog broja medicinskih radnika 15 je doktora medicinskih nauka, odnosno predavača u nastavi (profesori, docenti i asistenti), lekara specijalista je 50 (specijalisti interne medicine, ortopedije i fizikalne medicine) od kojih je magistara 6 i primarijusa 9, lekara opšte medicine i na specijalizaciji je 7 i jedan zdravstveni saradnik - defektolog. U strukturi nemedicinskih radnika zaposlena su četiri dipl. ekonomista, četiri dipl. pravnika, jedan profesor engleskog jezika, jedan sociolog, dva elektro-inženjera i jedan inženjer mašinstva.

 

Klinika za reumatologiju – načelnik Ass.dr Jovan Nedović :

 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede
 • Odsek za poluintezivno lečenje i negu
 • Odsek za dijagnostiku:
  • Kabinet za denzitometriju
  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
  • Kabinet za kapilaroskopiju
  • Kabinet za dijagnostičku i terapijsku punkciju zglobova i kontrolu bolesti MT
  • Kabinet za MRA perifernih zglobova i RO dijagnostiku

Klinika za kardiovaskularne bolesti – načelnik Prof. dr Stevan Ilić :

 • Odsek za zbrinjavanje urgentnih stanja
 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede
 • Odsek za kardiovaskularnu dijagnostiku
 • Odsek za intezivno lečenje i negu – koronarna jedinica
 • Odsek za poluintezivno lečenje i negu
 • Odsek za standardno lečenje
 • Kabinet za arterijsku hipertenziju – Prof. dr Marina Delajnin –Ilić, Prof dr Ivan Tasić
 • Kabinet za lipide 

Služba za ortopediju – načelnik dr Nenad Stojanović:

 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede
 • Odsek za intezivno lečenje i negu
 • Odsek za standardno lečenje
 • Operativni odsek
 • Kabinet za minimalno invazivnu hirurgiju
 • Kabinet za terapiju bola

Klinika za rehabilitaciju:

 • Odsek za specijalističko konsultativne preglede
 • Odeljenje “A” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Prim. mr sci. med. Božana Jončić
 • Odeljenje “B” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Prim. mr sci. med. Vladimir Ilić
 • Odeljenje “C” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Prof. dr Ivan Tasić
 • Odeljenje “D” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik Doc. dr Dragan Đorđević
 • Odeljenje “E” za rehabilitaciju neuroloških, traumatoloških, reumatoloških pacijaenata i postoperativnih stanja – načelnik Prim. dr Slađana Božilov


Zajedničke službe sastoje se od sledećih odeljenja:

 • Informacione tehnologije – administrator sistema: dipl. ing. Branislav Karadžić,
 • Odeljenje za pravne kadrovske i opšte poslove -
 • Odeljenje finansijskih poslova -
 • Odeljenje za komercijalne poslove – šef: Ilja Kostadinov
 • Služba za tehničke i druge slične poslove:
  • Odeljenje ishrane i ugostiteljstva-rukovodilac: Igor Manojlović
  • Odeljenje za investiciono-tehničko održavanje objekata i opreme – načelnik Goran Savić, dipl. inž. el.


Oprema

U okviru Instituta se nalazi i najsavremenija biohemijska laboratorija u kojoj se obavljaju sve hematološke i biohemijske analize. Najsavremenija nova oprema omogućava tretman bolesnika po svim najvišim svetskim kriterijumima.

     

Posedujemo  najsavremeniju opremu za lečenje i dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti, reumatoloških bolesti : tri aparata za ehokardiografiju, monitoring sistem za praćenje bolesnika u koronarnoj jedinici, dva denzitometra, digitalni rentgen i opremu za ortopedsku hirušku salu i niz aparata za fizikalnu terapiju.

     

Jedna smo od retkih zdravstvenih ustanova koja ima razvijen Medicinski informacioni sistem sa digitalnom istorijom bolesti za oko 88.800 stacionarnih bolesnika i 78.650 ambulantnih bolesnika.  MIS je u funkciji već tri godine i za taj period elektronski je načinjeno  oko 104.000 medicinskih izveštaja. Medicinski informacioni sistem beleži sve događaje vezane za pacijente u realnom vremenu od njegovog dolaska do odlaska iz Instituta. Protokoli su zamenjeni elektronskim, a svi izveštaji iz ambulanti generišu se iz MIS-a, uz mogućnost praćenje hronologije lečenja.

 

Na osnovu podataka o medicinskim uslugama, lekovima i sanitetskom materijalu unetih u MIS vrši se automatsko generisanje elektronske fakture. Normalno funcionisanje  MIS-a omogućeno je u sva šest objekta Instituta zahvaljujući savremenoj komunikacionoj opremi. U sistemu je više od 100 računara.
Evidencija opreme, održavanje i rukovanje opremom usklađeno je sa ISO 9000 standardom, uvedenim pre godinu dana.