• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Klinika za rehabilitaciju-Odeljenje E

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Na odeljenju se rad odvija kroz dijagnostičke službe, ambulantne službe, lečenje i rehabilitaciju stacionarnih pacijenata.
Ambulantni rad podrazumeva svakodnevne specijalističke i supspecijalističke  preglede (specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalisti reumatologije). Prostorno se ambulante nalaze u Starom Kupatilu i godišnje se obavi između 6000 i 7000 pregleda. Na ovaj način se dijagnostikuju, leče i kontinuirano prate pacijenti koji su pokretni i u mogućnosti da dolaze na ambulantnu rehabilitaciju. U ambulantnim uslovima primenjujemo najsavrenenije oblike balneofizikalne terapije: elektroterapije, hidroterapije, peloidoterapije, kineziterapije, termoterapije, laseroterapiju, vaskulator, vakusak i dr. Naš prioritet a ujedno i svetski standard  lečenja, jeste poboljšanje kvaliteta života i obuka za povratak aktivnostima svakodnevnog života, kako pacijenata  tako i njihove porodice. Ovo je neophodno nakon sprovedenog operativnog zahvata ili novodijagnostikovanog hroničnog oboljenja.

Timski rad fizijatara, terapeuta, medicinskog tehničara, defektologa, nutricioniste omogućuje sprovođenje ovog savremenog oblika lečenja, po čemu smo jedinstveni i prepoznatljivi.
Rehabilitacija pacijenata, koji se planirano operativno leče, započinje preoperativnom pripremom kroz obuku i kasnije sprovođenjem prevencija komplikacija. Pacijenti nakon ortopedsko-traumatoloških zahvata, neurohiruških operacija i neuroloških bolesti mogu nastaviti  ambulantno sprovođenje započete rehabilitacije.

     Stacionarni deo odeljenja se nalazi u stacionaru Zelengora, ima 94 postelje. Smeštajni deo je u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama, sa kupatilom, telefonom i televizorom. Na odeljenju se bavimo ranom  i produženom specijalizovanom  rehabilitacijom:

 •  nakon operativnih zahvata na ortopedskoj hirurgiji, neurohirurgiji, nakon povreda, preloma, korektivnih operacija na koštanozglobnom  sistemu, artroskopskih operacija ugradnje veštačkih kukova, veštačkih kolena, operacije diskus hernije, operacije ligamenata;
 • kod pacijenata sa zapaljenjskim reumatizmom (reumatoidni artritis, M.Bechterew…), degenerativnim reumatizmom (artroze, spondiloze, diskopatije)  i vanzglobnim reumatizmom (mioziti, firoziti, fibromijalgija);
 • kod pacijenata sa metaboličkim oboljenjima  giht, osteoporoza;
 • kod pacijenata sa bolestima nervnog sistema  oboljenja centralnog nervnog sistema – stanja nakon šloga (hemiplegije i hemipareze), multipla skleroza, nakon preležanog mijelitisa, poliradikulopatije, posttraumatske mijelopatije, cerebralne paralize;
 • kod pacijenata sa oboljenjem perifernog nervnog sistema – traumatskih oštećenja  nerava, mono i polineuritisa;
 • kod pacijenata sa oboljenjem perifernih krvnih sudova  obliterantna ateroskleroza, komlpikacija dijabetesa, varikoznog sindroma, limfedema.
   


Rehabilitacija se vrši pod nadzorom tima lekara specijalista i uz primenu savremenih medicinskih doktrina, kao i uz primenu prirodnih lekovitih faktora - mineralne vode i lekovitog blata – peloida.
U Institutu Niška Banja se za  potrebe belneofizikalne terapije koristi:

Hidroterapija :

 • biserne kupke;
 • bazen sa pokretnim dnom (za teško pokretne pacijente);
 • biserna hidrogalvanska kupka i podvodna masaža;
 • lokalne kupke.

 

Termoterapija podrazumeva primenu lekovitog blata Niške Banje.

 • galvanske struje;
 • eksponencijalne struje;
 • dijadinamičke struje;
 • TENS;
 • ultrazvučna elektroterapija;
 • elektroforeza lekova;
 • interferentne struje sa ili bez vakuum elektroda;
 • magnetoterapija;
 • polarizujuća svetlost.

 

Mehano terapija:

 • ručna masaža;
 • vaskulator;
 • vakusak;
 • limfatik;
 • sto za ekstenziju vratne i lumbalne kičme.

 

Terapija laserima niske snage.

 

Kineziterapija:

 • vežbe u vodi;
 • grupne vežbe;
 • individualne vežbe;
 • šetnje po terenskim stazama-staze zdravlja;
 • radna terapija.

 

     
   

 

 

Napomena: Odeljenje „E“ specijalizovane rehabilitacije nema dozvolu Republičkog Fonda RFZO i Republičke komisije za rehabilitaciju za prijem nepokretnih pacijenata.