• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Klinika za rehabilitaciju

Klinika za rehabilitaciju ima 350 kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Rad klinike se odvija kroz 5 odeljenja, raspoređenih u stacionarima Radon (odeljenje A, B, C), Terme (odeljenje D) i Zelengora (odeljenje E). Na odeljenjima A, B, C i D obalja se specijalizovana rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika. Na ovim odeljenima se sprovodi rehabilitacija bolesnika po indikacijama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje: bolesnici nakon infarkta srca, by-pass operacija na srcu i drugim krvnim sudovima, zamene zaliska veštačkim i bolesnici sa srčanom slabošću. Rad na odeljenjima se odvija kroz svakodnevne vizite sobnog lekara i sestre, uz vizitu sa načelnikom jednom nedeljno.

     

Na klininici rade nastavnici Medicinskog fakulteta u Nišu, specijalisti i doktori medicine. Nakon pregleda i elektrokardiograma rade se dodatna ispitivanja: laboratotija, test fizičkim opterećenjem, a po potrebi se mogu uradiri vanstandarnda ispitivanja za ove bolenike, kao što su ehokardiografija, stres ehokardiografija, 24-časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska, 24-časovni holter monitoring, pregled vratnih krvnih sudova i dr. Kroz razgovor bolesnika sa medicinskim osobljem rešavaju se sve dileme koje bolesnik ima, a i dodano se organizuju predavanja za bolesnike jednom nedeljno. Utiče se na promenu loših životnih navika i sprovedi se korekcije faktora rizika odgovornih za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Kamen temeljac kardiovaskularne rehabilitacije je kontinuirani i dozirani fizički trening. Na kraju bolesnik dobija otpusnu listu sa kompletnom dijagnostikom, odgovarajućom terapijom i upustvom za dalji način života.