• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Kardiologija

Delatnost Klinike za kardiologiju u okviru Instituta Niška Banja se sastoji u primeni svih vrsta  neinvazivnih dijagnostičkih procedura koje moderna kardiologija  poznaje kao i terapije kardioloških oboljenja. 

Klinika za kardiologiju obavlja preglede velikog broja hitnih kardioloških stanja i intervencije u okviru prijemne ambulante kardiološke službe, a sa druge strane kroz specijalističke preglede pravi trijažu bolesnika kojma je neophodno hitno kardiološko zbrinjavanje  i ispitivanje.
Kardiologija  raspolaže sa 40 postelja, a u sastavu odeljenja su: koronarna jedinica, poluintenzivna nega sa bolničkim delom i vrhunski opremljena neinvazivna funkcionalna dijagnostika. U okviru Klinike uspešno funkcionišu i Kabineti  za hiperlipidemiju, hipertenziju, koronarnu bolest i srčanu slabost. Kroz kabinete se  bolesnici u potpunosti edukuju o prirodi svoje bolesti uz  sagledavanje kompletnog stanja i svih pridruženih faktora rizika. Sprovodi se  terapija  po svim  važećim evropskim i svetskim protokolima ali uvek poštujući individualni pristup svakom bolesniku ponaosob.
 
     

Koronarna jedinica sa šest kreveta:
U postojećim uslovima može se planirati lečenje 500 bolesnika sa ukupno 1500 bolesničkih dana.

Polunintenzivna nega sa tri postelje:
Planira se lečenje 225 bolesnika sa 1000 bolesničkih dana.

Opšta nega – kardiološko odeljenje: struktura - 16 dvokrevetnih soba.Ukupan kapacitet: 32  bolesničkih postelja.
Prostor je dovoljan za smeštaj bolesnika radi postavljajnja adekvatne dijagnoze, lečenja, procene radne sposobnosti  i rane rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika. U postojećim prostornim uslovima može se planirati 900 bolesnika sa ukupno 9000 bolesničkih dana.
      Značajan deo delatnosti predstavlja i edukacija kadrova iz oblasti kardiologije po svim organizacionim segmentima Klinike za kardiologiju, a postoji i stalno učešće u naučno-istraživačkom radu.
Skoro svi lekari su edukovani da pored rada na odeljenju obavljaju sve neinvazivne dijagnostičke procedure (ultrazvuk srca, testove opterećenja, 24č Holter EKG, 24č monitoring krvnog pritiska). Svi lekari i medicinski tehničari su prošli kurs iz Urgentne medicine i kardio-pulmonalne reanimacije.
 


       Kardiologija je koncipirana tako da prima i leči sva urgentna stanja iz oblasti  neinvazivne kardilogije  uključujući mogućnosti ugradnje privremenog pejs-mejkera. U okviru kardiološke dijagnostike rade se i farmakološki i naporom provocirani stres-eho testovi, što omogućava bolju dijagnostiku koronarne bolesti. Kardiološka dijagnostika se obavlja za bolesnike koji se leče na klinicii i ambulantne bolesnike
Kardiolozi Instituta Niška Banja su učestovali i učestuju u više multicentričnih međunarodnih studija i u isto vreme su učesnici brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Autori su brojnih radova, a veliki broj njih je objavljen u stranim časopisima i drugim publikacijama. Učestvovali su u pisanju više univerzitetskih udžbenika.
Klinika može da se pohvali i uspešnom organizacijom  čuvenog  simozijuma iz kardiologije sa međunarodnim učešćem koji se održava svake druge godine u Institutu. Pritom se štampaju svi radovi u celini tako da su  kniige sa simpozijuma izvor novih i savremenih znanja iz kardiologoije.

Koronarna jedinica

Koronarna jedinica je odsek kardiologije, koji se bavi lečenjem i zbrinjavanjem bolesnika sa niškog regiona. Zbrinjavaju se svi bolesnici  sa akutnim srčanim oboljenjima među kojima je najčešća koronarna bolest ( akutni srčani udari, srčana slabost, poremećaji ritma…). 
 
   
Sada koronarna jedinica ima šest kreveta. Od samog osnivanja išla je u korak sa najnovijim metodama u lečenju i praćenju bolesnika sa koronarnom bolešću i drugim akutnim oboljenjima srca. Stalnim napretkom u terapiji ovih bolesti, metode lečenja u njoj su se menjale i prilagođavale najprogresivnijim stavovima. Godišnji  broj bolesnika na Klinici je u proseku oko 1300  a u koronarnoj jedninici se hospitalizuje oko 500 bolesnika godišnje. U poslednjih pet godina, svake godine je lečeno oko 120  akutnih infarkta miokarda. Koronarna jedinica je  renovirana 2008. godine, kada je u njoj postavljeno šest monitora poslednje generacije, uz mogućnost centralnog monitoringa i praćenja vitalnih funkcija svih bolesnika. Ovo je dovelo do znatno bržeg i efikasnijeg reagovanja na poremećaje stanja pacijenata i povećanje kvaliteta lečenja. Sem koronarne jedinice postoji i pluintnezivna nega sa tri kreveta koji su opremeljeni takođe monitorom za praćenje bolesnika.
Ostali kreveti  su u okviru opšte nege kardiološkog odeljenja, dvokrevetne sobe sa punim standardom gde se primaju bolesnici iz koronarne i poluintenzivne, nege ali i bolesnici koji su  na visokom kardiovaskularnom riziku radi kompletnog ispitivanja srca.