• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Akreditovana predavanja za lekare

  1. Sreda, 17.01.2018. godine – Dr sci. med. Irena Dimitrijević – akreditovano predavanje„Mogućnosti primene termovizijske kamere u medicini “

  2. Sreda, 24.01.2018. godine – Dr sci. med. Dejan Petrović – akreditovano predavanje – „Specifičnosti kardiovaskularne rehabiliticije osoba starije životne dobi“

  3. Sreda, 21.02.2018. godine – Dr Bojan Ilić – akreditovano predavanje – „Akutna srčana insuficijencija“

  4. Sreda, 07.03.2018. godine – Mr sci. med. Ivana Krstić – akreditovan predavanje – „Radioterapijom uzrokovane bolesti srca“

  5. Sreda, 04.04.2018. godine – Doc. dr Bojana Stamenković  – akreditovano predavanje
„Novi klasifikacioni kriterijumi za sistemsku sklerozu“

  6. Sreda, 16.05.2018. godine – Dr Violeta Dimitrijević – akreditovano predavanje
„Sindrom bolnog ramena (impindžment sindrom) – klinički izazov“

  7. Sreda, 06.06.2018. godine – Dr sci. med. Rozita Filipov – akreditovano predavanje
„Osteoporoza juče, danas, sutra“

  8. Sreda, 12.09.2018. godine – Dr Slavica Kozomara – akreditovano predavanje – „Rehabilitacija bolesnika nakon hirurške rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligament”

  9. Sreda, 26.09.2018. godine – Mr sci. med. dr Mirjana Karadžić – akreditovano predavanje – „Mogućnosti rehabilitacije onkoloških pacijenata”

10. Sreda, 10.10.2018. godine – Dr Sandra Šarić – akreditovano predavanje – „Dijagnoza i lečenje plućne hipertenzije”

11. Sreda, 24.10.2018. godine – Dr sci. med. dr Jelena Jovanović – akreditovano predavanje – „Kvalitet života bolesnika sa reumatoidnim artritisom”

12. Sreda, 07.11.2018. godine – Dr Mirjana Mladenović – akreditovano predavanje – „Značaj elektromioneurografije u dijagnostici polineuropatija”

13. Sreda, 14.11.2018. godine – Mr sci. med. dr Jelena Stojković – akreditovano predavanje – „Klinički značaj kritičnih laboratorijskih vrednosti kod kardioloških I reumatoloških bolesnika”

14. Sreda, 28.11.2018. godine – Dr Tatjana Đukanović – akreditovano predavanje – „Epilepsija”

15. Sreda, 12.12.2018. godine – Dr Ivana Aleksić – akreditovano predavanje – „Inflamatorne reumatske bolesti”

16. Sreda, 26.12.2018. godine – Dr Violeta Dimitrijević – akreditovano predavanje – „Sindrom bolnog ramena (impindžment sindrom) – klinički izazov“

 

NAPOMENA:   AKREDITOVANIM PREDAVANJIMA MOGU PRISUSTVOVATI LEKARI

INSTITUTUTA "NIŠKA BANJA" KAO I LEKARI KOJI NISU U RADNOM ODNOSU U INSTITUTU