Pokrovitelj simpozijuma Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

  • Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
  • Reumatološka sekcija SLD-a
  • Udruženje reumatologa Srbije
  • SLD Niš

 

Organizuju
Simpozijum

Hronični artritisi 2016

Niška Banja 26 - 28. maj 2016. god., Stacionar “Radon”
Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-509/2016-01 od 03.03.2016., a koji se nalazi u „ Zbirnoj tabeli Lekarske komore za januar 2016 ”, u odeljku „ Kongresi i Simpozijumi ” pod evidencionim brojem A-1-165/16 i vrednovan je sa 11 bodova za predavače, 9 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za poster prezentaciju i 5 bodova za pasivno učešće.
 
Krajnji rok za prijavu radova - 22. april 2016.
Obaveštenje o prihvatanju radova - 29. april 2016.

PROGRAM SIMPOZIJUMA