Vreme za online registraciju je isteklo. Prijava učesnika je moguća 25. maja 2017. god. (16:00-19:00 h) i 26. maja 2017. god. (08:00-12:00 h) - IV sprat stacionara „Radon“