• Organizatori Simpozijuma
 • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”
 • Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU
 • Pokrovitelji Simpozijuma
 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije


Simpozijum sa međunarodnim učešćem

AKTUELNOSTI U KARDIOLOGIJI 6

Niška Banja 25. - 27. maj 2017. godine

Simpozijum ,,Aktuelnosti u kardiologiji 6” je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1080/2017-01 od 13.04.2017., a koji se nalazi u „Zbirnoj tabeli Lekarske komore za januar 2017”, u odeljku „Kongresi i Simpozijumi” pod evidencionim brojem A-1-172/17 i vrednovan je sa 8 bodova za predavače, 7 bodova za usmenu prezentaciju, 5 boda za poster prezentaciju i 4 boda za pasivno učešće.

Kontakti

 • Sekretar simpozijuma
  Dejan Simonović
  (drdejan76@gmail.com, tel.: +38162531470)
 • Sekretarica direktora
  Dušica Rajković
  sekretarica.inb@radonnb.co.rs
  tel. +381 18 502 045 / fax: +381 18 454 9084